Carla Rodiño Otero

Soy una persona activa, trabajadora y responsable. Me gusta mucho el contacto con los niños así como todo lo relativo a su proceso de enseñanza aprendizaje, de hecho considero que mi vocación es la de ser docente.

De onde partimos? Que sabemos sobre o termo asesoramento?

A través deste arquivo respondo á primeira tarefa encomendada na materia de Asesoramento Curricular a Centros e Profesores. 

Polo tanto comezo así, a miña andaina particular por Stellae baixo o emprego dunha nova ferramenta como é o e-portafolio.

Comentarios