Que é a intervención psicopedagóxica

Indagación sobre o concepto de intervención psicopedagóxica. Primeiro recóllese unha definición de intervir e de intervención, logo de psicopedagoxía e por último a unión de ambos conceptos para formar un novo: intervención psicopedagóxica.