Lara Villar Núñez

Considérome unha persoa alegre, optimista xa que habitualmente lle intento ver o lado positivo as cousas e bastante responsable.

SON O MESMO OS MODELOS DE ORIENTACIÓN QUE OS DE ASESORAMENTO?

Neste arquivo subo as miñas reflexións sobre esta cuestión logo de afondar nos modelos de orientación e nos modelos de asesoramento, tarefa encomendada para a clase teoríca do 16 de Outubro.