Berta Varela Garcia

Son a típica rapaza inconformista, loitadora, positiva, esixente e traballadora, pero o adxectivo que me define por excelencia é o de aventureira, adoro os retos, os desafíos, os perigos...e sobre todo adoro a vitoria unha vez conseguidos.

“Los profesores de Baleares vuelven a clase tras 15 jornadas de huelga”. Xornal “El País”

Coido relevante subir o Decreto 15/2013, de 19 de abril, "por el cual se regula el tratamiento integrado de las lenguas (TIL) en los centros docentes no universitarios de las Illes Balears", xa que na última entrada elaborada trato varios aspectos contidos en dito documento. Ademais, a entrada posúe como tema central o TIL.