Berta Varela Garcia

Son a típica rapaza inconformista, loitadora, positiva, esixente e traballadora, pero o adxectivo que me define por excelencia é o de aventureira, adoro os retos, os desafíos, os perigos...e sobre todo adoro a vitoria unha vez conseguidos.

“Los profesores de Baleares vuelven a clase tras 15 jornadas de huelga”. Xornal “El País”

Outro documento relevante para a miña derradeira entrada é o Real Decreto-lei 14/2012, de 20 de abril, "de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo", que supón a historia previa na que se basean toda unha serie de conflitos entre o profesorado e o Goberno, e máis concretamente na realidade das illas Baleares. Así, recollo aspectos na entrada contidos no documento que podedes examinar a partires deste Decreto.