Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soƱadora.

Tengo miedo...El Roto

Tengo miedo...El Roto
Por Kely Torres Velo