Reflexión persoal: Modelos de Orientación & Modelos de Asesoramento ¿Falamos do mesmo?

Reflexión persoal: Modelos de Orientación & Modelos de Asesoramento ¿Falamos do mesmo?
Por Lucía Pérez Martínez

Neste documento preséntase unha reflexión persoal sobre a cuestión que se nos formulaba na aula con respecto aos modelos de orientación e os modelos de asesoramento ¿Falamos do mesmo? ¿Cales son as súas semellanzas e diferenzas?