Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

Están seguros de que así se construye un país más plural?

Están seguros de que así se construye un país más plural?
Por Kely Torres Velo