Clasificación modelos de orientación

Este documento recolle unha clasificación dos distinto modelos de orientación atendendo a diversas características.