Reflexión persoal sobre o texto de Jesús Domingo Segovia: Comprender y Redireccionar las prácticas de Asesoría

Neste documento apórtase unha reflexión persoal sobre o desenvolvemento da técnica do acuario na aula e, unha reflexión tamén sobre o propio documento de traballo que se empregou para a técnica de Jesús Domingo Segovia: Comprender y Redireccionar las prácticas de Asesoría.