Alba Fernández Paz

Son mestra de Educación Primaria e actualmente estou cursando 5º de Psicopedagoxía.

A IMPORTANCIA DA FORMACIÓN PERMANENTE DO PROFESORADO