ACTA CLASE 14/10/2013

ACTA CLASE 14/10/2013
Por Concepción Estévez Vázquez

Récollese todo o traballado na clase, así como algunhas reflexións xurdidas en canto aos aspectos abarcados na clase.