Mónica Boullón

Alumna de quinto de psicopedagoxía, con anterior formación en mestre de especialidade primaria.

Situación de carácter mixto cooperación-colaboración/competitividad

Situación de carácter mixto cooperación-colaboración/competitividad
Por Mónica Boullón