Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

La práctica reflexiva. Una perspectiva para la formación docente en la obra de Donald Schön.

Este documento explica moi ben a idea de Donald Schön sobre a aprendizaxe reflexiva. Empregueino para facer a entrada titulada "O docente como investigador da súa propia práctica".