Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soƱadora.

O pensador nas redes sociais

Collo esta imaxe para completar a miña entrada sobre a técnica acuario. Técnica que se empregou en clase e que xerou interesantes reflexións que penso que deberían verse reflectidas na rede stellae.