Alba Fernández Paz

Son mestra de Educación Primaria e actualmente estou cursando 5º de Psicopedagoxía.

O papel dos psicopedagogos/as nas escolas inclusivas