Enseñar y aprender en el mundo actual: desafíos y encrucijadas

Enseñar y aprender en el mundo actual: desafíos y encrucijadas
Por Silvia Seren Sampedro

César Coll (2010) publica un artigo na revista Pensamiento Iberoamericano, 7, 47-66 titulado “Enseñar y aprender en el mundo actual: desafíos y encrucijadas” no cal me apoio para realizar a entrada Ensinar na sociedade do coñecemento.