Aprender a enseñar para la sociedad del conocimiento

Aprender a enseñar para la sociedad del conocimiento é un artigo de Carlos Marcelo (2001) publicado na Revista Complutense de Educación, 12 (2), 539-593 o cal consultei para recoller a infomación máis relevante e me axudase á hora de elaborar a entrada Ensinar na sociedade do coñecemento.