Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soƱadora.

Modelo Bateson ou Modelo Cebola

Modelo sobre os niveis de reflexión que emprego na entrada do 12/11/2013 con relación ao artigo de Fred A.J. Korthagen.