Diario de clase 6 de Novembro.

Neste arquivo incorpóranse as notas de campo tomadas durante a sesión de clase do mérscores día 6 de Novembro.