A LOMCE e as súas repercusións

A LOMCE e as súas repercusións
Por Álvaro Conde Debén

A continuación poño de manifesto este arquivo que me parece moi representativo. Tras os múltiples debates que supuxo a aprobación da lei LOMCE, agora poño de manifesto esta imaxe que me parece moi representativa. Como se pode ver na mesma, esta lei non ten en conta as diferentes capacidades ou diferentes condicións dos alumnos, senón que busca unha formación única sen ter en conta as diferenzas presentes entre o alumnado. Esta cuestión pareceme moi importante, xa que dende o noso campo sempre abogamos por atender ao alumnado de foma individualizada. Que se pretende con esta lei?Realmente busca unha mellora educativa?