Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

José Gimeno Sacristán

Emprego esta fotografía de José Gimeno Sacristán na entrada que vou a facer hoxe (16.11.2013), na que vou adicar un pequeno espazo a valorizar a obra deste mestre e pedagogo. Un autor que reflexiona de maneira moi enriquecedora acerca da educación.