Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

O regresso dos professores

Breve documento de António Nóvoa do que me axudo para poder completar a miña entrada relacionada co experimento realizado na última sesión interactiva.