Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

Fotografía misións pedagóxicas (1931-1936)

Fotografía que aparece na miña entrada do 18.11.13 para completar a reflexión colectiva acerca das innovacións pedagóxicas de principios de século tratadas durante a sesión interactiva-experimento.