Diario de clase 13 de Novembro.

Neste arquivo incorpóranse as notas de campo tomadas por min na sesión de clase da materia de Asesoramento Curricular a Centros e profesores do día 13 de Novembro. Nel podedes atopar as notas de campo recollidas da exposicón da mestra sobre o currículum, as ideas que afloraron despois da exposición polos diferentes compañeiros de clase con respecto a este tema, así como a miña resposta persoal as 3 preguntas plantexadas pola mestra sobre o currículum que aparecían na actividade de dinámica de grupos das 3 P.