Reflexións persoais sobre as culturas de traballo propostas por Hargreaves.

Neste arquivo ircorpórase a miña opinión persoal acerca de casa unha das culturas de traballo que propón Hargreaves no seu libro Profesorado, Cultura y Postmodernidad (Cambian los tiempos, cambia el profesorado).