Laura Vazquez Lopez

destaco pola miña empatía, alegría , extroversión, responsabilidade, organización e sobre todo pola miña falta de tímidez

images.jpg

images.jpg
Por Laura Vazquez Lopez