Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

Buscando a nosa vocación

Imaxe que engado na miña entrada do 20/11/2013 onde a adico a falar da identidade e a vocación.