Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

Vocación entre los aspirantes a maestro de Encarnación Sánchez Lissen

Documento de apoio que utilicei para a entrada de hoxe e que me parece de especial interese para ver as razóns que levan a escoller a carreira de Maxisterio