Unha ollada ás culturas profesionais exitentes nun centro educativo.

Recóllense os cinco tipos de culturas profesionais que existen nos centros educativos, tomando como referente a Andy Hargreaves(1996) e o seu libro "Profesorado cultura y Postmodernidad".
Ademais recollo que se entende por cultura, por cultura organizacional tomando como referente neste último caso a Schein.