Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

Esquema-reflexión

Este esquema elaboreino onte co galo de darlle un pouco máis de sentido as ideas que fun texendo durante e tralo seminario que fixemos onte co texto La docencia, una experiencia compartida.