Identidad docente

Imaxe empregada na miña entrada "O noso sistema educativo non é un desastre" para facer fincapé sobre o escaso prestixio social e ás críticas que se someten os nosos docentes é aínda así, a pesar dos males, resisten e loitan polo avance da educación.