Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

etwinning logo

Plataforma que facilita a colaboración e a formación permanente do profesorado