Aprender a enseñar para la sociedad del conocimiento.

Aprender a enseñar para la sociedad del conocimiento.
Por Beatriz Lopez Muniz

¿En qué afectan os cambios aos profesores? ¿Cómo debemos repensaro traballo do profesor nestas novas circunstancias? ¿Cómo deberían formarse os novos profesores? ¿Cómo adecuamos os coñecementos e as actitudes do profesorado para dar resposta e aproveitar as novas oportunidades que a sociedade da información nos ofrece? ¿Qué novos escenarios educativos e escolares son posibles/deseables? Partindo destas premisas iniciais, Carlos Marcelo realiza todo un análise na cal intenta establecer cal será o papel do profesorado tendo en conta todos cambios que nos afectan.