Reflexións persoais acerca da sesión de clase do Mércores 13 de Novembro

Neste arquivo ircorpóranse as reflexións persoias acerca do que se falou na sesión de clase do Mércores día 13 de Novembro con respecto ao currículum.