¿Que ideas previas tiña sobre o currículo? ¿Que situacións podo identificar como de currículo oculto?

Neste arquivo incorpórase un repaso e, ao mesmo tempo, unha reflexión do que vin en outras materias sobre o currículum. Ademais, tamén se da resposta a unha cuestión suscitada na clase ¿ que situacións se poden identificar como de currículo oculto? que ten moito que ver co tema que estamos a tratar na materia de Asesoramento Curricular a Centros e Profesores.