Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soƱadora.

% en materias. Ensinanza primaria e secundaria elemental

Táboa que extraio da lectura do artigo de Leoncio Vega e que emprego na miña entrada.