Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

Ensinanza secundaria superior (formación pedagógica) % en disciplinas.

Táboa extraída do artigo de Leoncio Vega e que emprego na miña derradeira entrada.