Lorena Núñez Rodríguez

Se me tibese que describir en poucas palabras creo que as axeitadas serían: versátil, gran solucionadora de problemas e alegre.

O Asesoramento dende os centros de profesorado

O Asesoramento dende os centros de profesorado
Por Lorena Núñez Rodríguez

Realizando unha búqueda de información sobre o labor dos asesores reaalizan a centros e profesores atopeime con este documento que se centra no labor que realizan os centros de profesorado. Persoalmente considero que é moi interesante por varias cuestións.

Primeiramente, dado que a miña formación non está vinculada co mundo educativo formal descoñecíapor completo a existencia dos centros de profesorado e paralelamente as súas funcións. Por isto, paraceme un bó documento informativo sobre estes centros.

Por outra banda, centrándonos nas funcións que estes céntros desenvolven descubrimos que o asesoramento é fundamental para conseguir o obxectivo de mellorar a calidade da educación.

Por todo isto, considero que este é un documento que plasma moi ben a realidade do asesoramento en un servizo específico.