A colaboración entre profesionais e o traballo en rede

Neste documento, realizo unha síntese daqueles aspectos maís relevantes do capítulo 2 "La colaboración entre profesionales y el trabajo en red" de Bassedas no libro "Manual de Asesoramiento Psicopedagógico". Abarcase o tema da colaboración no seno do centro educativo e como base fundamental para a atención dos alumnos con necesidades educativas especiais. Polo tanto, destacase o traballo colaborativo entre os profesionais que traballan co alumnado e tamén o traballo en reder.