Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

Estadísticas estratexias agresivas

Estadística empregada na entrada adicada ao Bullying