Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

Gossip

Estadísticas sobre estratexias agresivas empregada para documental a entrada adicada ao bullying