Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

Logo do CeTA que introduzo na miña entrada adicada á formación do profesorado da universidade.