aulas hospitalarias.

aulas hospitalarias.
Por Beatriz Lopez Muniz

Imaxe que acompaña a reflexión sobre a actuación do profesorado nunha aula hospitalaria