COMPRENDER E REDIRECIONAR ÁS PRÁCTICAS DE ASESORÍA

Síntese e comentario do texto de Jesús Domingo "Comprender y redireccionar las prácticas de asesoría"