Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

Unha nova oportunidade para a formación inicial do profesorado de Educación Secundaria

Artigo da Profesora Mercedes González Sanmamed da Universidade de A Coruña na que nos fai ver cómo ten sido a formación inicial, cómo foi cambiando, por qué é importante e hacia ónde hai que enfocar os cambios. Empregueino na entrada de hoxe, onde resumo de maneira moi escueta as leises que máis influíron na Formación do Profesorado e que cambios son necesarios.