Indagando sobre...O estudo de casos de Echeita e Rodríguez, as ACIs e os Programas de Diversificación Curricular

O documento que se adxunta, elaborado por min mesma, fai referencia ao Estudo de Casos de Echeita e Rodríguez e, ás medidas de Atención á Diversidade, ACIs e Programas de Diversificación Curricular. Nel faise unha descrición de cada un deses aspectos ao mesmo tempo que tamén se intercalan no mesmo opinións persoais ao respecto.