Análise sobre o punto 4.3 do Panorama da Educación. Indicadores da OCDE 2013.