Proceso de identificación e valoración das necesidades educativas especiais dos alumnos e a súa relación co currículo

Recóllese que se entende por avaliación psicopedagóxica e por informe psicopedagóxico.