Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

Nai ensinando a coser a súa filla

Foto antiga que emprego na miña entrada adicada a historia da feminización docente en España